Sekreterinden fırsat bulunca banada kaydı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Adam yakışıklı ve alımlıydı bende etkileniyordum ama yolds.
com o sekreteriyle yattığı için aramızda yakınlık kuramıyorduk ben daha fazla dayanamadım numarasını istedim verdi bende ona verdim ama hafta sonuna kadar bekledim aramadı ben aradı açtı buluşmak istediğimi söyledim kabul hemen buluştuk arabasına aldı beni gittik rahat sikişeceğimiz yere bacaklarımı okşarken ben bir an önce beni sikmesini istiyordum beni domaltı kalın yarağını içime soktuğunda zevkten götümden bile zevk suyu geldi

f?zl? ?zim? ?lm?yi dü?ünüy?rdum ki bir ?nd? k?ndimi ?n? k??ilmi? bir ??kild? d?lil?r gibi ?t??li bir ş?kild? ö?ü?ürk?n buldum.
y?rim ???t ??nr? ?rtik k?lk?lim d?di n?r?y? gidi??z d?dim bu ???tt?n ??nr? t?biki bizim ?v? diy? ??v?? v?rdi ? ?n içim ür??rdi ?y?kl?rimin b?gi çözüldü v? n? y?????gimi bil?m?d?n k?lun? girdim v? y?l? çiktik, ?r?b?d? h?l? b???kl?rim? canlı bahis ?lliy?r v? ç?k güz?l v? düz ?ldugunu ?öylüy?rdu t?m ?v? g?lm?k üz?r?ydik ki ?r?b?yi durdurdu v? b???kl?rimi y?l?m?y? b??l?di ilk d?f? böyl? bir duygu y??iy?rdum ?mim k?b?rmi? ?ul?nmi? v? y?niy?rdu k?f??ini iyi?? b??tirdim v? yuk?ri ç?ktim kül?dumun ü?tünd?n ?mimi y?liy?r i?tiriy?rdu,??mb? kül?dum ?nu ç?k t?hrik ?tmi?ti b?nd? ?limd?n g?ldigin?? y?rr?ni ?lim? ?lm?y? ?ikm?y? ç?li?iy?rdum ç?k büyüktü hiç görm?mi?tim d?h? ön?? ?m? ?lim y?nind? küçü?ük k?liy?rdu ?rtik iy?? kudurmu?tum ?nu ?zim? ?lm?k ?mm?k

i?tiy?rdum h?di d?dim ?rtik gir?lim ?v? h?m?n t???rl?ndi v? önünd?ki k??? y?rr?gini düz?lm?y? ç?li??r?k k?lkti ?r?b?d?n indik v? bin?y? girdik m?rdiv?nl?ri çik?rk?n bil? d?gru durmuy?rduk ?t?gimin ?ltind?n götüm? ?mim? ?lliy?r b???kl?rimi y?liy?rdu k??iy? g?ldigimizd? ?n?ht?rl? ?ç?rk?n biz bahis siteleri h?yv?nl?r gibi ö?ü?üy?rduk ??nund? k?ndimizi iç?ri ?ttik b?ni b?limd?n k?vr?digi gibi duv?r? d?gru yüzü?tü ??rt bi ??kild? y??i?tirdi h?yv?n gibi ?zmi?ti b???kl?rim? h?yv?n gibi ??ldiri? b?ldirl?rimd?n yuk?riy? v? ?rd?n kül?dum? k?d?r diliyl? y?l?y?r?k çikti ?mimi i??iriy?rdu kül?tumu ??rç?l?r???in? ?iyirdi v? b?n d?m?lmi? h?ld?yk?n ?mimi tüm gü?üyl? ?mm?y? dilini ?mimin için? ??km?y? b??l?di b?n?? k?ndimd?n g?çmi? m?hv?lmu?tum ?mimin ?ul?ri ?kiy?rdu ç?k güz?ldi ?n? k?ndimi ?iktirtm?k i?tiy?rdum h?luk h?l? h?yv?n gibiydi biy?nd?n ?mimi ?miy?r biy?nd?n b?ldirl?rimi i??iriy?r

b???kl?rimi çimdikliy?rdu v? ??nud? k?lki ??rt bir h?r?k?tl? b?ni k?ndin? ç?virdi k?f?md?n tuttu v? kum?? ??nt?l?nunu k?yi?ini bi çir?id? çik?rti? ?zimy yyrt?r???yn? ??ktu ?l?ti t?hmin ?ttigim gibi k???m?n canlı bahis siteleri v? ?i???ikti y?niy?rdu v? ? b?nim ?zimi ?ikiy?rdu h?r?k?tl?ri ç?k ??rtti v? bu b?nim ç?k h??um? gidiy?rdu ??d??? k?f??ini ?l?biliy?rdum z?t?n bir ?ür? ?mdikt?n ??nr? ???l?rimd?n tut?r?k b?ni ?y?g? k?ldirdi dud?kl?rim? y??i?ti dilimi k???rir???in? ?mdi biry?nd?nd? ?ll?riyl? k?lç?l?rimi ?k?uy?r ?ikiy?rdu ??nr? t?kr?r b?ni duv?r? d?m?ltti b?nimd? ?rtik d?y?n???k gü?üm k?lm?mi?ti ?t?gimi t?kr?r k?ldirdi v? minni?ik ?mim? y?rr?gini d?y?di b?n?? hiç itir?z ?tmiy?rdum z?vkt?n ölm?k üz?r?ydim v? ?ldu ??nund? b?limd?n tutu? ? k??? y?rr?ni

bir ?nd? ?mim? kökün? k?d?r ??ktu b?n ? ?n öl???gimi ??ndim ?mim ?d?t? ??rç?l?niy?rdu y?r? yigili? k?lm?m?k için z?r d?y?niy?rdum ? i?? h?yv?nl?r gibi gidi? g?liy?r k?lç?l?rimi ??k ??k ???l?riyl? dövüy?r ?mimi k?n?t? k?n?t? ?ikiy?rdu h?r ??ku?und? y?rr?ni t? k?rnimd? hi???diy?rdum ?r?d? bird? k?lç?l?rim? vuruy?r t?k?tliy?rdu n? k?d?r z?m?n g?çti bilmiy?rum ?d?t? hir??l?nmi?tim ??nund? çik?rtti y?rr?ni v? yin? ?yni ??rtlikl? ?zim? ??ktu v? b???l??gi z?m?n mu?luk gibi gögü?l?rim? b???ldi

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32